Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Mỹ – Hạt Hốc Môn lúc 15giờ00 ngày 5/4/2017. Chủ tế LM Antôn Trần Thanh Hà (SVD)

 

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Tân Mỹ – Giáo hạt Hốc Môn do Linh mục Antôn Trần Thanh Hà (SVD) chủ tế. Vào lúc 15giờ00 thứ Tư ngày 5/4/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

Photo:

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì