Trực tiếp Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Mỹ 15giờ00 ngày 14/9/2016 (L.M Giuse Trịnh Thanh Hoàng)

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Tân Mỹ – Giáo hạt Hốc Môn  vào lúc 15giờ00 ngày 14/9/2016 do L.M Giuse Trịnh Thanh Hoàng chủ tế. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầunguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Kính chúc quý anh chị một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì