Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 17h00 ngày 1/3/2017

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót và Lễ Tro tại Giáo xứ Bình Thuận – Giáo hạt Tân Sơn Nhì vào lúc 17giờ00 thứ Tư ngày 1/3/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Mời quý Anh chị cùng tham dự qua các Website hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì