Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX của Giáo hạt Tân Sơn Nhì tại Giáo xứ Tân Hương lúc 15h00 ngày 7/6/2016

Thánh lễ kính LCTX Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX của Giáo hạt Tân Sơn Nhì tại Giáo xứ Tân Hương lúc 15giờ00 ngày 3/5/2016 (Chủ tế LM Fx Trần Kim Ngoc, OP.).

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.

Mời quý Anh chị cùng tham dự qua các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Kính chúc quý anh chị một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì