Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, lúc 18:00 ngày 05/05/2024

Thánh lễ Chúa nhật Tuần VI Phục Sinh. Lúc 18giờ00 ngày 05.05.2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-