Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật Tuần V Thường Niên, lúc 18:00 ngày 04/02/2024 tại Giáo họ Vĩnh Lộc

Thánh lễ Chúa nhật Tuần V Thường Niên. Lúc 18giờ00 ngày 04.01.2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-