Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật Tuần V PS tại G.x Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 17h00 ngày 14/5/2017

 

Thánh lễ Chúa nhật tuần V Phục Sinh Năm A  tại Giáo xứ Bình Thuận – Giáo hạt Tân Sơn Nhì do Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thanh (Chánh xứ Bình Thuận) chủ tế Vào lúc 17giờ00 ngày 14/5/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các Cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Mời quý Anh chị cùng tham dự qua các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì