Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật tuần II Mùa chay tại G.x Giáo xứ Tân Phú lúc 16h00 ngày 12/3/2017

 

Thánh lễ Chúa Nhật tuần II Mùa chay tại Giáo xứ Tân Phú (Số 90 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú). lúc 16h00 ngày 12/3/2017. Chủ tế linh mục Giuse Kiều Hoàng An.  

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì