Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tuần 8 TN Năm A tại G.x Tân Thái Sơn lúc 16giờ00 ngày 26/2/2017 (LM Roco Nguyễn Duy)

 

Thánh lễ Chúa nhật tuần 8 Thường Niên Năm A tại G.x Tân Thái Sơn – Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Do Linh mục Roco Nguyễn Duy chủ tế vào lúc 16giờ00 ngày 26/2/2017. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được.

Kính mời Quý anh chị cùng hiệp thông trực tiếp trên các Website hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì