TRỰC TIẾP: Thánh lễ Chúa Nhật – Lễ Chúa Thăng Thiên lúc 18giờ00 ngày 21/05/2023. Tại giáo họ Vĩnh Lộc

Thánh lễ Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Lúc 18giờ00 ngày 21/05/2023. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-