Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật – Lễ Chúa Chiên Lành, lúc 18:00 ngày 21/04/2024 tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc

Thánh lễ Chúa nhật IV Phục Sinh – Lễ Chúa Chiên Lành. Lúc 18giờ00 ngày 21.04.2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-