Trực tiếp: Thánh lễ Chiều Thứ Bảy – Lễ Chúa Ba Ngôi, lúc 17:30 ngày 25/05/2024, tại G.x Phú Hạnh

Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy – Lễ Chúa Ba Ngôi lúc 17giờ30 ngày 25.05.2024 tại Giáo xứ Phú Hạnh. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-