Trực tiếp: Thánh lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa nhật Lễ Lá, lúc 17:30 ngày 23/03/2024, tại G.x Phú Hạnh

Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa nhật Lễ Lá  lúc 17giờ30 ngày 23/03/2024 tại Giáo xứ Phú Hạnh. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-