Trực tiếp: Linh mục Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn chia sẻ Mùa vọng tại Nhà thờ Huyện Sỹ lúc 18giờ30 ngày 13/12/2018

Linh mục Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn chia sẻ Mùa vọng tại hội trường Nhà thờ Huyện Sỹ (Chợ Đũi). Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn.  vào lúc 18giờ30 thứ Năm ngày 13/12/2018. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Minds: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Minds: Cầu nguyện bằng trái tim

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng

Dom Dũng, P.P Văn Quí 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì