Trực tiếp: Lễ Thánh Giuse thợ “BỔN MẠNG GIÁO HỌ THÁNH GIUSE VĨNH LỘC”lúc 17:00 ngày 01/05/2024

Lễ Thánh Giuse thợ “BỔN MẠNG GIÁO HỌ THÁNH GIUSE VĨNH LỘC”. Lúc 17giờ00 ngày 01.05.2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-