Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 10/04/2024 tại Đền Công chính Thánh Giuse

Thánh Lễ kính Thánh Giuse lúc 16giờ30 ngày 10.04.2024 tại Đền Công chính Thánh Giuse. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-