Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse “BỔN MẠNG ĐỀN CÔNG CHÍNH” lúc 08:00 ngày 19/03/2024

Thánh Lễ kính Thánh Giuse “BỔN MẠNG ĐỀN CÔNG CHÍNH” Do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ tế. Lúc 08giờ00 ngày 19.03.2024 tại Đền Công chính Thánh Giuse. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-