Trực tiếp: Lễ Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi lúc 18:00 ngày 26/05/2024 tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc

Thánh lễ Chúa nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi. Lúc 18giờ00 ngày 26.05.2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-