Trực tiếp: Giờ cầu nguyện “Tháng Hoa dâng Mẹ” lúc 19giờ00 ngày 07.05.2020 tại Giáo Họ Vĩnh Lộc

Kính mời quý Ông bà anh chị cùng hiệp thông Giờ cầu nguyện “Tháng Hoa Dâng Mẹ” tại Giáo Họ Vĩnh Lộc – Giáo Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường – Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn). Vào lúc 19giờ00 ngày 07.05.2020. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter:

———-oOo———-

Website: Giáo họ Vĩnh lộc

Facebook Giáo họ Vĩnh Lộc

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Ban truyền thông Giáo họ Vĩnh Lộc