Trực tiếp: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ Ban Bí tích Khai tâm tại G.x Tân Thông 17giờ00 ngày 3/7/2016

Thánh lễ Ban các Bí tích Khai tâm cho các dự tòng tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Chường. Vào lúc 17giờ00 ngày Chúa Nhật 3/7/2016 do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Kính chúc quý anh chị một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì