Trực tiếp: Chúa nhật Lễ Lá, lúc 18:00 ngày 24/03/2024 tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc

Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá. Lúc 18giờ00 ngày 24.03.2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-