Tĩnh tâm Mùa Chay tại G.x Bến Hải – lúc 18h00 ngày 31/3/2017 (LM Stephano Lê Thành Tựu)

 

Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Bến Hải – Giáo hạt Gò Vấp  do Linh mục Stephano Lê Thành Tựu chủ tế vào lúc 18h00 ngày 31/3/2017

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì