Thượng Hội đồng kết thúc với chiến thắng lớn của Đức Phanxicô

Sau ba tuần thảo luận, Đức Giáo hoàng có được khả năng cho người ly dị tái hôn rước lễ xét theo từng trường hợp một.

Từ ba tuần nay, các giám mục họp Thượng Hội đồng ở Rôma về các vấn đề hôn nhân và gia đình, họ đã bỏ hai phần ba số phiếu quy định cho tất cả các điều khoản của hồ sơ cuối cùng và, nếu Đức Giáo hoàng chấp nhận thì sẽ có thể cho những người ly dị tái hôn rước lễ, xét theo từng trường hợp một.

Cuộc bỏ hiếu này đánh dấu một bước chiến thắng quan trọng của vị giáo hoàng cải cách, sau lần họp đầu tiên năm ngoái bị một phần các giám mục từ chối.

Điều khoản số 85 của tài liệu nói về việc cho người ly dị tái hôn được rước lễ theo một vài điều kiện. Trên 94 điều khoản thì điều khoản này nhận được ít số phiếu bầu nhất, với 178 phiếu thuận và 80 phiếu chống – nhưng vẫn đạt được đa số hai phần ba ấn định là 177 phiếu thuận trên tổng số 265 phiếu bầu.

Tuy không phải là chủ đề trọng tâm của cuộc họp các giám mục toàn thế giới nhưng vấn đề người ly dị tái hôn là chủ đề sôi động và được tranh cãi nhiều nhất.

Không phải bật đèn xanh cho tất cả các trường hợp, tuy nhiên chính đề nghị của các giám mục Đức cuối cùng đã có được hai phần ba số phiếu, dù có sự chống đối rất mạnh trong suốt thời gian thảo luận.Và vẫn còn chống đối mạnh, đặc biệt là với các giám mục Phi châu và Ba Lan.

Nhóm nói tiếng Đức đã đưa ra một loạt các «tiêu chuẩn» để lượng định – dưới trách nhiệm của giám mục địa phương – từng trường hợp của các cặp ly dị tái hôn xem họ có thật sự muốn nhận các bí tích trong Giáo hội không. Tất cả đã cùng nhau quyết định cho những người này được xưng tội và rước lễ. Và được nhấn mạnh, mỗi lần, đây phải là công việc «nhận định» đặc biệt cho từng trường hợp.

Như thế, Thượng Hội đồng đã chính thức trao cho Đức Giáo hoàng  «tài liệu» cuối cùng này và Đức Giáo hoàng sẽ quyết định lên chương trình cho mục vụ mới này của Giáo hội, một mục vụ vẫn còn là mầm chia rẽ giữa các cộng đoàn.

Dĩ nhiên là Đức Giáo hoàng sẽ đi trong chiều hướng này, vì ngay từ đầu triều của mình, ngài đã muốn triệu tập hội đồng để thông qua biện pháp này.

Đức Giáo hoàng sẽ trình bày trong một «tông thư», trong một «huấn dụ hậu thượng hội đồng» hay dưới một hình thức khác vì ngài là người có quyền tối thượng trong việc dùng hình thức công bố; ngài sẽ công bố trong «năm thánh lòng thương xót» sẽ mở ra tại Rôma vào ngày 8 tháng 12 sắp tới để giúp Giáo hội thay đổi trong văn hóa của mình.

Đó là điều mà giám mục Bỉ Van Looy tóm như sau: «Đây là sự chấm dứt phê phán con người. Đây là sự kết thúc của một Giáo hội phê phán và bắt đầu mở ra một Giáo hội lắng nghe và nói chuyện. Chúng ta có một Giáo hội của tình âu yếm cho tất cả. Điều này có thể là bước đầu của một Giáo hội mới.»

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

(phanxico.vn)