Thượng Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Melkite Hy Lạp bầu Thượng phụ mới

Đức Thượng phụ Gregorius III Lahamus

BEIRUT – Ngày thứ Hai 19 tháng Sáu 2017, Giáo hội Công giáo Melkite Hy Lạp đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục, để bầu ra một vị Thượng phụ mới, sau khi vào đầu tháng Năm vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Thượng phụ Gregorius III Lahamus.

Thượng Hội đồng diễn ra tại Ain Traz, nằm ở Tây Nam Beirut, với sự tham dự của 29 trong tổng số 33 vị có quyền bầu Thượng phụ. Các phiên họp trong ngày đầu tiên dành cho việc suy niệm thiêng liêng do Đức cha Joseph Kallas, nguyên Tổng giám mục Beirut và Jbeil (Giáo hội Công giáo Melkite Hy Lạp) hướng dẫn. Từ ngày 20-06, sẽ bắt đầu bầu chọn Thượng phụ mới. Để hợp lệ, vị Thượng phụ mới được bầu phải có ít nhất hai phần ba số phiếu.

Sau khi cuộc bầu chọn hoàn tất, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Toà Thánh tại Liban, sẽ tham gia cuộc họp của Thượng Hội đồng. Kết quả bầu chọn sẽ được công bố sau khi vị Thượng phụ mới nhận được Thư phê chuẩn Ecclesiastica Communio của Đức Thánh Cha Phanxicô.

(Fides Agenzia 19.06.2017
 
WHĐ, 20.06.2017)