Thực đơn

 BÀ CHÍN MẬP

Nhận đặt tiệc: CƯỚI – HỎI – LIÊN HOAN – SINH NHẬT

CÁC MÓN ĂN VIỆT NAM, CÁC MÓN ĂN ÂU MỸ

CÁC MÓN ĂN TRUNG HOA

BAO BÀN GHẾ, CHÉN, BÁT, NGƯỜI PHỤC VỤ

ĐC: 59 Dân Trí, P.6, Quận Tân Bình

ĐT: 0983856325 ( A Sơn)

01_GIÁ 1.650.000


1) SÚP TỨ VỊ

2) GỎI RAU CÂU + P. TÔM

3) CÁ CHẼM CHIÊN GIÒN

4) CÁNH GÀ CHIÊN N. MẮM

5) LẨU SỐNG + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

02_GIÁ 1.600.00                                                                    

1) SÚP GÀ NẤM TUYẾT

2) GỎI CUNG ĐÌNH+P.TÔM

3) CÀNG CUA BÁCH HOA

4) CÁ TAI TƯỢNG CH XÙ

5) BÒ NẤU SỮA + BÁNH MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

03_GIÁ 1.800.000 

1) GỎI NGỌC SƯƠNG

2) TỨ BỬU + XÔI

3) GÀ HẤP NẤM ĐÔNG CÔ

4) CUA LỘT CHIÊN DÒN

5) SƯỜN NẤU NGŨ QUẢ

6) TRÁNG MIỆNG

 

04_GIÁ 1.850.000

1) SÚP HẢI SẢN

2) NAI NÉ + RAU

3) GÀ BÓ XÔI

4) TÔM HẤP

5) LẨU NẤM

6) TRÁNG MIỆNG

 

05_GIÁ 1.700.000 

1) CHẢ ĐÙM

2) GÀ HẤP HÀNH

3) TỨ BỬU + XÔI

4) CÁ LÓC SỐT CHUA NGỌT

5) LẨU SỐNG + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

06_GIÁ 1.800.000 

1) SÚP CUA NẤM TUYẾT

2) GỎI SỨA + PHỒNG TÔM

3) TÔM HẤP NƯỚC DỪA

4) GIÒ HEO SỐT CHUA NGỌT

5) LẨU ĐUÔI BÒ + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

07_GIÁ 1.750.000 

1) SÚP MIMOSA

2) GỎI MỰC + PHỒNG TÔM

3) CÚT QUAY + XÔI PHỒNG

4) CƠM HẤP LÁ SEN

5) LẨU  THÁI + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

08_GIÁ 1.800.000 

1) GỎI BÒ

2) GIÒ HEO HẦM KIM CHI

3) CUA SỐT CHAO

4) GÀ HẤP HÀNH + XÔI

5) LẨU TÔM + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

09_GIÁ 1.750.000 

1) GỎI TIỀU

2) THỊT BÒ GIẢ CHẠO DÊ

3) BAO TỬ XÀO NẤM

4) CÁ TAI TƯỢNG C. XÙ

5) VỊT TIỀM + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

10_GIÁ 1.850.000 

1) 4 MÓN KHAI VỊ

2) BÒ TÁI ME

3) GÀ BÓ XÔI

4) TÔM SAY XỈN

5) LẨU CÁ THÁC LÁC

6) TRÁNG MIỆNG

 

11_GIÁ 1.800.000 

1) SÚP HẢI SẢN, CƠM CHÁY

2) GỎI TIẾN CUNG

3) GÀ BÓ XÔI

4) TÔM HẤP BIA

5) LẨU THÁI

6) TRÁNG MIỆNG

 

12_GIÁ 1.850.000

1) 4 MÓN KHAI VỊ

2) NAI NÉ + RAU + B MÌ

3) GÀ BÓ XÔI

4) TÔM SAY XỈN

5) LẨU HẢI SẢN + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

13_GIÁ 2.300.000

1) 4 MÓN KHAI VỊ

2) HEO RỪNG NÉ

3) GÀ BÓ XÔI

4) TÔM HẤP BIA

5) LẨU CÁ TẰM

6) TRÁNG MIỆNG

 

14_GIÁ 1.900.000

1) GỎI MÍT NON

2) CUA RAM ME

3) CHẢ CÁ LÃ VỌNG

4) TÔM SAY XỈN

5) LẨU NẤM

6) TRÁNG MIỆNG

 

15_GIÁ 2.700.000

1) SÚP BẮP CUA

2) GỎI CỦ HŨ DỪA

3) TÔM CÀNG HỒNG KÔNG

4) CÁ TẰM NƯỚNG

5) LẨU GÀ LÁ GIANG

6) TRÁNG MIỆNG

 

16_GIÁ 1.650.000

1) SÚP HOÀNH THÁNH

2) BÒ TÁI CHANH + P.TÔM

3) GÀ XỐI MỠ + XÔI

4) SÒ HUYẾT TỨ XUYÊN

5) LẨU THÁI + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

17_GIÁ 1.700.000

1) BÒ NÉ + BÚN + RAU

2) TỨ BỬU + XÔI

3) CÁ SAPA ĐÚT LÒ

4) ĐÙI GÀ + XÔI PHỒNG

5) LẨU SỐNG + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

18_GIÁ 1.70.000

1) BỐN MÓN KHAI VỊ

2) BÒ TÁI CHANH + P.TÔM

3) TÔM CHIÊN BÁCH HOA

4) GÀ QUAY TỨ BỬU + XÔI

5) LẨU SỐNG

6) TRÁNG MIỆNG

 

19_GIÁ 1.750.000

1) SÚP VI CÁ

2) BÒ BÓP THẤU + P.TÔM

3) GÀ QUAY XÍ MUỘI

4) SƯỜN NẤU NGŨ QUẢ

5) LẨU ĐUÔI BÒ + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

20_GIÁ 1.650.000

1) SÚP MĂNG CUA

2) GỎI NGÓ SEN + P.TÔM

3) GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

4) CÁ DIÊU HỒNG C. TƯƠNG

5) BÒ NẤU ĐỐP + B.MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

21_GIÁ 1.450.000

1) SÚP NẤM TUYẾT

2) BÒ BÓP THẤU + P.TÔM

3) GÀ HẤP RAU RĂM

4) LẨU THẬP CẨM + MÌ

5) TRÁNG MIỆNG

 

22_GIÁ 1.700.000

1) SÚP HOÀNH THÁNH

2) BÒ BẮP LUỘC C. RAU

3) GÀ SỐT PATE + XÔI

4) TỨ BỬU + XÔI

5) LẨU HẢI SẢN + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

23_GIÁ 1.750.000

1) GỎI SỨA + P.TÔM

2) CUA RANG ME

3) CÁNH GÀ CHIÊN N. MẮM

4) CÁ DIÊU HỒNG ĐÚT LÒ

5) GIÒ HEO TÓC TIÊN

6) TRÁNG MIỆNG

 

24_GIÁ 1.800.000

1) SÚP HẢI SẢN + CƠM CHÁY

2) DỒI TRƯỜNG XÀO, P.TÔM

3) CÁ LÓC SỐT CHUA NGỌT

4) VÚ DÊ NƯỚNG

5) CÀ RI THÁI

6) TRÁNG MIỆNG

 

25_GIÁ 1.750.000

1) GỎI BÓNG CÁ HẠT ĐIỀU

2) CUA FAXI

3) GÀ HẤP MUỐI

4) BÒ NẤU TIÊU + B.MÌ

5) LẨU SỐNG + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

26_GIÁ 1.750.000

1) HEO BÓP THẤU

2) CÁNH GÀ RANG ME

3) CUA LỘT CHIÊN GIÒN

4) CÁ LÓC HẤP BẦU

5) CÀRI DÊ + B.MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

27_GIÁ 2.300.000

1) GỎI ỐC HƯƠNG

2)  DỒI TRƯỜNG XÀO

3) GÀ HẤP CẢI + XÔI

4) TÔM SAY XỈN

5) LẨU MỰC + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

28_GIÁ 1.800.000

1) GỎI TÔM HẠT ĐIỀU

2) CUA RANG ME

3) GÀ TRE NƯỚNG MỌI

4) 4 MÓN KHAI VỊ

5) LẨU THÁI + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

29_GIÁ 1.850.000

1) GỎI MỰC + P.TÔM

2) DỒI TRƯỜNG LUỘC

3) TÔM HỎA TIỄN

4) GÀ TƯƠNG ỚT + XÔI

5) LẨU ĐUÔI BÒ + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

30_GIÁ 1.850.000

1) GỎI CUNG ĐÌNH

2) SÚP MĂNG CUA

3) GÀ XỐT XÍ MUỘI

4) TÔM HẤP BIA

5) BÒ NẤU ĐỐP + B.MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

31_GIÁ 1.800.000

1) SÚP MIMOSA

2) TAM BỬU GỎI GIÒN

3) TÔM RANG ME

4) CÁ LÓC HẤP BẦU

5) LẨU CUA

6) TRÁNG MIỆNG

 

32_GIÁ 2.000.000

1) 4 MÓN KHAI VỊ

2) GÀ QUAY XÍ MUỘI

3) TÔM HẤP BIA

4) HẢI SẢN XÀO CƠM CHÁY

5) SƯỜN NẤU ĐẬU

6) TRÁNG MIỆNG

 

33_GIÁ 1.600.000

1) SÚP MĂNG CUA

2) BÒ TÁI CHANH

3) GÀ XỐI MỠ

4) CÁ LÓC RÚT XƯƠNG

5) LẨU THÁI + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

34_GIÁ 1.850.000

1) SÚP HẢI SẢN+C. CHÁY

2) GỎI BAO TỬ + P.TÔM

3) TÔM SAY XỈN

4) GÀ HẤP CẢI + XÔI

5) LẨU THÁI + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

35_GIÁ 1.650.000

1) SÚP BẮP

2) BÊ THUI + B.ĐA

3) GÀ SỐT PATÊ

4) BÁT BỬU + XÔI

5) BÒ NẤU ĐẬU + B.MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

36_GIÁ 1.700.000

1) HEO BÓP THẤU

2) BÁT BỬU + XÔI

3) TÔM BỌC THỊT

4) GÀ HẤP HÀNH

5) BÒ NẤU SỮA

6) TRÁNG MIỆNG

 

37_GIÁ 1.600.000

1) SÚP BẮP

2) GỎI NGÓ SEN

3) TỨ BỬU + XÔI 3 MẦU

4) CÁ TAI TƯỢNG

5) LẨU SỐNG

6) TRÁNG MIỆNG

 

38_GIÁ 2.600.000

1) SÚP TÓC TIÊN

2) HẢI SẢN XÀO CƠM CHÁY

3) GÀ TRE NƯỚNG

4) LẨU CÁ TRÌNH

5) TÔM SAY XỈN

6) TRÁNG MIỆNG

 

39_GIÁ 1.700.000

1) SÚP MĂNG CUA

2) GỎI CUA + P.TÔM

3) GÀ NẤU BAO TỬ

4) CÁ D. HỒNG SỐT C. NGỌT

5) LẨU MỰC

6) TRÁNG MIỆNG

40_GIÁ 1.800.000

1) TÁI THỎ

2) CUA RANG ME

3) GÀ QUAY XÍ MUỘI

4) CÁ CHẼM SỐT C. NGỌT

5) CÀ RI THÁI

6) TRÁNG MIỆNG

 

41_GIÁ 1.850.000

1) BỐN MÓN KHAI VỊ

2) BẮP BÒ LUỘC CUỘN RAU

3) TÔM HẤP

4) CÁ SABA ĐÚT LÒ

5) GIÒ HEO HẦM TÓC TIÊN

6) TRÁNG MIỆNG

 

42_GIÁ 2.200.000

1) GỎI ỐC HƯƠNG

2) GÀ HẤP CẢI + XÔI

3) TÔM HẤP BIA

4) CÁ DIÊU HỒNG C.TƯƠNG

5)  LẨU THÁI + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

43_GIÁ 1.850.000

1) GỎI RAU CÂU + P.TÔM

2) CÁ LÓC HẤP BẦU

3) GÀ NƯỚNG LU + XÔI

4) CUA RANG ME

5) LẨU SỐNG + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

44_GIÁ 2.300.000

1) GỎI TÀU HŨ DỪA

2) CÁ BỐNG MÚ C. TƯƠNG

3) TỨ BỬU + XÔI

4) TÔM HẤP

5) LẨU ĐUÔI BÒ + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

45_GIÁ 1.800.000

1) GỎI THƠM

2) CÁ TAI TƯỢNG

3) BÒ NẤU ĐỐP + B.MÌ

4) CUA LỘT CHIÊN GIÒN

5) TỨ BỬU + XÔI

6) TRÁNG MIỆNG

 

46_GIÁ 1.850.000

1) SÚP TỨ VỊ

2) GỎI HOÀNG CUNG

3) CÁ CHẼM SỐT C. NGỌT

4) TÔM RANG ME

5) LẨU CUA + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

47_GIÁ 1.850.000

1) SÚP BẮP

2) GỎI THÁI LAN

3) CÁ TAI TƯỢNG

4) HEO SỮA QUAY

4) LẨU TÔM

5) TRÁNG MIỆNG

 

48_GIÁ 1.700.000

1) SÚP HÒANH THÁNH

2) DỒI TRƯỜNG XÀO

3) CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN

4) TỨ BỬU + XÔI

5) LẨU THÁI + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

49_GIÁ 2.050.000

1) 4 MÓN KHAI VỊ

2) HẢI SẢN XÀO CƠM CHÁY

3) VỊT QUAY TỨ XUYÊN

4) TÔM HẤP BIA

5) LẨU CÁ DIÊU HỒNG

6) TRÁNG MIỆNG

 

50_GIÁ 1.450.000

1) SÚP CUA

2) GỎI NGÓ SEN

3) TỨ BỬU + XÔI

4) LẨU SỐNG

5) TRÁNG MIỆNG

 

51_GIÁ 1.500.000

1) BÒ BÓP THẤU

2) CÁ LÓC SỐT CHUA NGỌT

3) XÔI GIÒ

4) LẨU THÁI + BÚN

5)TRÁNG MIỆNG

 

52_GIÁ 1.450.000

1) SÚP CUA NẤM TUYẾT

2) BÒ NÉ + RAU

3) CÁ LÓC XỐT C. NGỌT

4) LẨU THẬP CẨM

5) TRÁNG MIỆNG

 

53_GIÁ 1.900.000

1) GỎI BAO TỬ

2) GÀ HẤP XÔI

3) CÁ CHẼM SỐT

4) TÔM HẤP

5) LẨU CUA

6) TRÁNG MIỆNG

 

54_GIÁ 1.650.000

1) HEO BÓP THẤU

2) SÚP MĂNG CUA

3) CÁ LÓC SỐT CHUA NGỌT

4) SƯỜN NẤU NGŨ QỦA

5) GIÒ HEO NẤU GỈA CẦY

6) TRÁNG MIỆNG

 

55_GIÁ 1.450.000

1) SÚP MĂNG CUA

2) BÒ BÓP THẤU

3) GÀ HẤP

4) LẨU THẬP CẨM

5) TRÁNG MIỆNG

 

56_GIÁ 1.850.000

1) GỎI NGÓ SEN

2) VỊT RAM ME

3) CÁ LÓC SỐT CHUA NGỌT

4) TÔM HẤP BIA

5) LẨU CƠM DƯƠNG CHÂU

6) TRÁNG MIỆNG

 

57_GIÁ 1.750.000

1) BÒ BÓP THẤU

2) CUA LỘT CHIÊN GIÒN

3) TỨ BỬU + XÔI

4) CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ

5) LẨU HẢI SẢN

6) TRÁNG MIỆNG 

 

58_GIÁ 2.500.000

1) SÚP TÓC TIÊN

2) DỒI TRƯỜNG XÀO

3) CÁ MÚ HẤP GỪNG

4) TÔM HẤP BIA

5)  LẨU MỰC + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

59_GIÁ 1.750.000

1) SÚP VI CÁ

2) BỐN MÓN KHAI VỊ

3) MỰC HẤP GỪNG

4) CUA LỘT CHIÊN GIÒN

5) BÒ KHO + B.MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

60_GIÁ 1.700.000

1) SÚP MĂNG CUA

2) GỎI NGÓ SEN + P.TÔM

3) CUA RANG MUỐI

4) GÀ HẤP CẢI

5) LẨU TÔM

6) TRÁNG MIỆNG

 

61_GIÁ 1.750.000

1) SÚP NẤM TUYẾT

2) BÒ TÁI CHANH

3) CÁ BASA SỐT C. NGỌT

4) TÔM XÀO SATÉ

5) SƯỜN HEO NẤU N. QỦA

6) TRÁNG MIỆNG

 

62_GIÁ 1.800.000

1) SÚP HẢI SẢN + C CHÁY

2 ) GỎI MỰC + P.TÔM

3)CÁ DIÊU HỒNG C.TƯƠNG

4) TÔM HẤP

5) LẨU ĐÙI BÒ

6) TRÁNG MIỆNG

 

63_GIÁ 1.750.000

1) SÚP HÒANH THÁNH

2) BÒ NÉ

3) HEO SỮA QUAY + B.BAO

4) CÁ LÓC ĐÚT LÒ

5)  LẨU SỐNG + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

64_GIÁ 1.700.000

1) SÚP HẢI SẢN + C. CHÁY

2) GỎI HOA T. LÝ + P.TÔM

3) CÁ CHẼM PHILÊ S. CAM

4) BÒ CUỐN PHÔ MAI

5) LẨU THÁI + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

65_GIÁ 1.950.000

1) 4 MÓN KHAI VỊ

2) HEO RỪNG NÉ

3) TÔM SAY XỈN

4) CÁ SAPA NUỚNG G. BẠC

5) LẨU HẢI SẢN

6) TRÁNG MIỆNG

 

66_GIÁ 1.850.000

1) BÒ NƯỚNG LÁ LỐT

2) GỎI SỨA + P.TÔM

3) CÁ DIÊU HỒNG ĐÚT LÒ

4) TÔM HẤP

5) LẨU ĐUÔI BÒ

6) TRÁNG MIỆNG

 

67_GIÁ 1.800.000

1) 4 MÓN KHAI VỊ

2) NAI NÉ + RAU

3) GÀ HẤP CẢI

4) CÁ SALÁCH LẠNH

5)  LẨU TƯƠI SỐNG + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

68_GIÁ 1.850.000

1) SÚP HẢI SẢN

2) GỎI CUNG ĐÌNH

3) GÀ BÓ XÔI

4) TÔM HẤP BIA

5) LẨU THÁI + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

69_GIÁ 1.800.000

1) BÒ NÉ

2) TỨ BỬU + XÔI

3) GÀ HẤP NẤM ĐÔNG CÔ

4) TÔM RANG MUỐI (HK)

5) LẨU HẢI SẢN + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

70_GIÁ 2.250.000

1) SÚP TÓC TIÊN

2) DÊ NÉ + RAU + B.MÌ

3) VỊT QUAY NƯỚC + B BÒ

4) TÔM NƯỚNG XẢ ỚT

5) LẨU XÍ QUÁCH + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

71_GIÁ 2.200.000

1) GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

2) CUA LỘT CHIÊN GIÒN

3) HEO SỮA QUAY

4) TÔM SAY XỈN

5) LẨU THẬP CẨM + MÌ

6) TRÁNG MIỆNG

 

72_GIÁ 2.000.000

1) 4 MÓN KHAI VỊ

2) MỰC HẤP GỪNG

3) CÁ LẠNH SALÁCH

4) TÔM HẤP NƯỚC DỪA

5)  LẨU MẮM + BÚN

6) TRÁNG MIỆNG

 

73_GIÁ 2.650.000

1) ĐÀ ĐIỂU NÉ

2) MỰC 1 NẮNG HẤP

3) VỊT QUAY TỨ XUYÊN

4) TÔM CÀNG CHÁY TỎI

5) LẨU HẢI SẢN

6) TRÁNG MIỆNG

 

74_GIÁ 2.050.000

1) 4 MÓN KHAI VỊ

2) BÒ BÓP THẤU

3) GÀ HẤP CẢI

4) CÁ LĂN NƯỚNG

5) LẨU TÔM

6) TRÁNG MIỆNG

 

75_GIÁ 3.000.000

1) ĐÀ ĐIỂU BÓP THẤU

2) 4 MÓN KHAI VỊ

3) TÔM CÀNG HẤP BIA

4) CÁ CHẺM HẤP KIỂUHK 

5)  LẨU CÁ TRÌNH

6) TRÁNG MIỆNG

 

Đà điểu lúc lắc – Đà điểu lẩu – Đà điểu nướng

Đà điểu bóp thấu – Đà điểu cà ri

Thực đơn thay đổi theo thời gía