Thứ Tư tuần 32 TN – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Thánh Jôsaphat, giám mục

Lc 17,11-19

 

Lời Chúa:

“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,18).

Câu chuyện minh hoạ:

Một thanh niên đang ngồi ở hàng ghế bên trong xe buýt, một cô gái bước đến cạnh nhìn quanh tìm ghế trống. Anh đứng dậy nhường chỗ cho cô. Cô gái im lặng ngồi vào chỗ mà không một lời cám ơn. Anh ngạc nhiên hỏi: “Thưa cô, cô mới nói gì ạ?”

– Tôi không nói gì cả.

– Thế mà tôi cứ ngỡ là cô nói “cám ơn”.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giê-su chữa lành cho mười người bị bệnh phong cùi để trình bày cho chúng ta về lòng biết ơn Thiên Chúa, như thái độ của anh thanh niên người Samari: “thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn” (Lc 17,15-16).

Thật thế, nhận thấy ơn phúc được khỏi bệnh cùi cách lạ, một trong số mười người trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ: trở lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa cho thấy người này quả thực đã tin nhận vào Đức Giê-su là Đấng cứu chữa mình, vì biết quý trọng người ban cho hơn của cho. Đó là thái độ biết ơn cách chân thực.

Lạy Chúa, chúng con là tạo vật của Chúa, được Chúa yêu thương gìn giữ trong tình yêu của Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn tỏ lòng biết ơn Chúa bằng tâm tình kính mến Chúa và yêu mến tha nhân. Amen.

Têrêsa Mai An