Thứ Sáu tuần 34 TN – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lc 21,29-33

 

Lời Chúa:

“Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”(Lc 21, 31).

Câu chuyện minh hoạ:

Người Hy Lạp cổ tin rằng, lịch sử nhân loại đi theo một kiểu tuần hoàn. Nói cách khác, cứ mỗi ba ngàn năm hoặc hơn thế, thì xảy ra tai họa giáng xuống trên trái đất. Sau tai hoạ, lịch sử nhân loại bắt đầu lại từ đầu.

Những người Kitô hữu thì ngược lại, họ tin rằng lịch sử nhân loại đi theo một đường thẳng. Hay nói cách khác, lịch sử nhân loại có phương hướng xác định. Lịch sử nhân loại đang tiến về sự hoàn tất trong nước Thiên Chúa. Nó được hình thành và đạt tới sự viên mãn nơi Đức Kitô, nhưng nó được hoàn tất bởi chúng ta.

Vậy tôi đang làm gì để hướng tới sự hoàn tất của nước Thiên Chúa?

Suy niệm:

Sau khi cho các môn đệ biết về ngày thành Giêrusalem sụp đổ và loan báo về ngày cánh chung, Đức Giêsu dùng dụ ngôn cây vả để khuyên nhủ các môn đệ phải thức tỉnh và sẵn sàng đón Chúa.

Chúa đã dùng hình ảnh sinh thái của cây vả và bất cứ cây gì để diễn tả giáo huấn xem dấu chỉ để biết thực tại. Bởi vì, chúng ta rất tài giỏi khi nhìn dấu chỉ bên ngoài để biết cái bên trong, hoặc nhìn thấy điềm báo trước, biết được những sự việc sắp xảy đến, nhưng chúng ta lại ít nhận ra những thực tại vô hình, không nhận ra thánh ý của Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta, như lời Thánh Vịnh nói: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa” (Tv 18).

Lạy Chúa, giúp chúng con biết nhận ra Chúa trong công trình của Chúa đã thực hiện cho nhân loại. Để đời sống chúng con không ngớt lời chúc tụng và tạ ơn Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An