Thứ Hai Sau Lễ Chúa Hiển Linh _ Phút lắng đọng Lời Chúa

 

Thứ Hai Sau Lễ Chúa Hiển Linh

Mt 4,12-17.23-25

 

Lời Chúa:

“Đức Giêsu đi khắp các miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.” (Mt 4,23)

Câu chuyện minh họa:

Dưới triều Cảnh Công nước Tề, có một lần bão tuyết ba ngày không tạnh. Vua Cảnh Công ngồi trong điện, mặc áo lông ấm áp. Án Tử vào chầu, Cảnh Công bảo:

– Lạ thay! mưa tuyết ba ngày rồi mà trời không rét nhỉ!

Án Tử hỏi lại:

– Trời không rét ư?

Cảnh Công cười.

Án Tử nói:

– Án Tử này cũng thường nghe nói các bậc vua hiền trong thiên hạ lúc no biết người khác đói, lúc ấm biết người khác rét, lúc nhàn hạ biết người khác vất vả. Nay nhà vua lại không biết thế!

Cảnh Công đáp:

– Án Tử nói phải lắm! Quả nhân có lỗi, xin nghe lời.

Rồi vua Cảnh Công cho điều tra ai đang đói rét để phân phát cơm gạo và quần áo cho dân.

Suy niệm :

Người ích kỷ chỉ nghĩ đến mình quên đi sự hiện diện của những người chung quanh. Vua Cảnh Công, dầu gặp cảnh bão tuyết ba ngày nhưng nhà vua vẫn yên hàn, vì trong cung điện có đầy đủ lương thực, có dư dã áo dày, áo lông. Vua vẫn no vẫn ấm, và quên đi dân chúng đang đói khổ lầm than. Án Tử chính là tiếng lương tâm nhắc nhở vua, giúp cho vua nhớ bổn phận của mình đối với thần dân: vua ấm no đầy đủ, mà dân đói rét thì không thể nào vua sống yên thân được.

Đức Giêsu chính là ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối, Người nâng dậy những ai đang ngồi trong cảnh chết chóc, tối tăm. Đức Giêsu đã đi khắp vùng Galilê để: dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh nhân. Thật ra việc dạy dỗ và việc rao giảng có thể coi là một, nếu thế chương trình hành động của Đức Giêsu sẽ gồm giảng dạy và chữa bệnh. Dù giảng dạy hay chữa bệnh, Đức Giêsu chỉ muốn một điều đó là làm vơi nhẹ gánh nặng của những người đang đau khổ. Đức Giêsu loan báo Nước Trời đã đến gần (Mt 4, 17), và Người chứng tỏ cho thấy Nước ấy đã đến thật rồi qua việc chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của dân.

Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con, xin cho những người nghèo khổ được no đủ. Và xin cho mỗi người chúng con biết trao ban và chia sẻ tấm bánh đời mình, để cảm thông với nỗi khổ của anh chị em đồng loại

Têrêsa Mai An