Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm B – Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG

Mt 17,10-13

Lời Chúa:

“Thầy nói cho anh em biết: Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn” (Mt 17,12).

Câu chuyện minh hoạ:

Một thanh niên làm việc tại cửa hiệu tạp phẩm sau những giờ học ở trường. Ngày kia, một khách hàng bước vào, và sau khi mua một ít trái cây, ông nói nhỏ:

– Thêm ít trái nữa! Cậu trai ở đây trước kia thường đưa nhiều hơn để được thêm tiền.

– Nhưng tôi không thể làm thế. Chủ tôi không chấp nhận.

– Nhưng ông chủ không có ở đây.

– Có, ông ở đây. Chủ tôi luôn có mặt. Ông biết, tôi là một Kitô hữu!

Suy niệm:

Người Do Thái tin ngôn sứ Ê-li-a sẽ trở lại trần gian để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Do đó, trong biến cố Đức Giêsu biến hình, các tông đồ ngạc nhiên vì Êlia chỉ đến trong chốt lát rồi biến đi ngay, các ông đem chuyện này hỏi Người: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” (Mt 17,10). Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự” (Mt 17,11). Đức Giêsu giải thích về sự hiện diện của Êlia để làm chứng về sự xuất hiện và sứ vụ cứu thế của Người. Thế nhưng, có rất nhiều người lại không đón nhận.

Lạy Chúa, hằng ngày chúng con đã lãnh nhận biết bao hồng ân của Chúa, nhưng nhiều khi chúng con không ý thức sống tốt ân ban của Chúa, xin Chúa tha thứ cho sự thờ ơ và vô ơn của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con có lòng yêu mến Chúa và tha nhân để sống tốt ơn Chúa mỗi ngày. Amen.

Têrêsa Mai An