Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng Năm B – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

Mt 9,35 – 10,1-8

Lời Chúa:

“Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương.” (Mt  9,36)

Câu chuyện minh hoạ:

Tại một giáo xứ rất nghèo, các gia đình phải chạy ăn từng bữa. Tuy phải đối đầu với sự nghèo đói nhưng lòng đạo đức và sự yêu thương đoàn kết nơi họ rất cao. Có được như vậy, là do họ luôn nhìn đến tấm gương của vị Linh mục chăn dắt họ, nơi Cha họ thấy được sự hy sinh, yêu thương và sống hết mình cho họ. Không sự truyền giáo nào hữu hiệu bằng chính đời sống của mình.

Suy niệm:

Tin mừng hôm nay nói lên lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với dân Người. Người mong muốn dân chúng được chăm sóc, được dạy dỗ. Vì thế, Ngài thúc bách các tông đồ cùng bước vào con đường truyền giáo, như Lời Chúa Giêsu đã nói: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37-38).

Là người Kitô hữu, chúng ta cũng phải đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, đó là thi hành lệnh truyền giáo. Hãy đóng góp vào công cuộc Truyền giáo trong vai trò và theo khả năng hiện tại của mình, nhất là luôn xin Chúa ban cho có nhiều thợ gặt lành nghề.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức và thi hành lệnh truyền giáo của Chúa bằng chính đời sống đạo hằng ngày của chúng con, Để qua đó, mọi người nhìn thấy đời sống tốt đẹp của chúng con mà tin nhận Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An