Thứ Ba Tuần 30 Thường Niên – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

 

Thánh Simon và thánh Giuđa tông đồ

Lc 6,12-19

 

Lời Chúa:

“Đức Giêsu chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6, 13).

Câu chuyện minh hoạ:

Samuel đang ngủ trong Đền Thờ Đức Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuen. Cậu thưa: “Dạ con đây”, rồi chạy tới thầy Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con”. Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi”. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuen lần nữa. Samuen dậy, đến với ông Eli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con”…

Được sự hướng dẫn của thầy Êli, Samuen nhận ra tiếng Chúa và đáp trả: “Xin Chúa hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Đức Chúa ở với cậu, và cậu không để một lời nào của Chúa ra vô hiệu (1Sm 3,10,19). Samuen đã biến đổi nhờ Lời Chúa, đã trở thành vị ngôn sứ vĩ đại trong lịch sử Israel…

Suy niệm:

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn các môn đệ với lời mời gọi “hãy theo Thầy” (Mt 4,19), một lời mời gọi lên đường. Theo Thầy để gắn bó với Thầy, theo Thầy để chia sẻ những thao thức với Thầy và theo Thầy để lên đường cùng với Thầy mang Tin Mừng Chúa đến tận cùng trái đất.

Lạy Chúa, chúng con cũng mong được theo Chúa, cùng với Chúa lên đường rao giảng và làm chứng cho tình yêu Chúa. Xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng quảng đại để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An