Thống kê về hàng giáo sĩ Công Giáo trên toàn thế giới

Tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2015, Giáo Hội có 219 Hồng Y trong đó có 118 vị có quyền bầu Giáo Hoàng.

PopeFrancis-18Oct2015-13.jpgChâu Âu có 114 vị trong đó có 54 vị Hồng Y cử tri. Bắc Mỹ có 23 vị trong đó có 15 vị Hồng Y cử tri. Trung Mỹ có 8 vị trong đó có 6 vị Hồng Y cử tri. Nam Mỹ có 26 vị trong đó có 12 vị Hồng Y cử tri. Châu Á có 22 vị trong đó có 14 vị Hồng Y cử tri. Châu Phi có 21 vị trong đó có 14 vị Hồng Y cử tri. Châu Đại Dương có 5 vị trong đó có 3 vị Hồng Y cử tri.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, Giáo Hội có 5,173 Giám Mục, nghĩa là tăng 40 vị so với năm 2012. Những năm trước, số các Giám Mục triều gia tăng trong khi số các Giám Mục dòng giảm sút. Trong năm 2013, cả hai con số đều tăng lên.

Tổng số Giám Mục triều là 3,945, trong khi số Giám Mục dòng là 1,228. Con số các Giám Mục triều tăng tại tất cả các châu lục, và giảm tại châu Đại Dương. Số lượng các Giám Mục dòng gia tăng tại trên mọi châu lục, và không thay đổi tại châu Đại Dương.

Tổng số linh mục trên thế giới lên đến 415,348 nghĩa là tăng 1,035 vị so với năm 2012. Con số tăng trưởng nhanh nhất là ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á; trong khi giảm mạnh ở châu Âu và giảm nhẹ ở châu Đại Dương.

Tổng số linh mục triều là 280,532 vị, nghĩa là tăng 917 vị. Con số tăng trưởng nhanh nhất là ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á; trong khi giảm mạnh ở châu Âu và giảm nhẹ ở châu Đại Dương.

Tổng số linh mục dòng là 134,816 vị, nghĩa là tăng 64 vị. Con số tăng trưởng nhanh nhất là ở châu Phi và châu Á; trong khi giảm mạnh ở châu Âu, châu Mỹ và giảm nhẹ ở châu Đại Dương.

Tổng số Phó tế vĩnh viễn trên thế giới là 43,195 vị, tăng 1,091 vị. Con số tăng trưởng nhanh nhất là ở châu Mỹ và châu Âu, trong khi tăng nhẹ ở châu Phi, châu Á và châu Đại Dương

Tổng số nam tu sĩ không có chức linh mục là 55,253 vị giảm 61 vị. Châu Phi giảm 218 vị, châu Âu giảm 133 vị. Nhưng bù lại, châu Mỹ tăng 45 vị, châu Á tăng 167 vị và châu Đại Dương tăng 78 vị.

Tổng số nữ tu trên toàn thế giới là 693,575 chị tăng 8,954 chị. Số nữ tu tăng nhanh nhất là tại châu Phi và châu Á, trong khi giảm ở Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.

(Đặng Tự Do, VCN 18.10.2015)