Thiên Chúa từng bước làm nên lịch sử

“Lịch sử được thực hiện từng bước. Thiên Chúa làm nên lịch sử và chúng ta cũng làm nên lịch sử. Khi chúng ta thất bại, Thiên Chúa cản trở tiến trình lịch sử và theo bước bên cạnh chúng ta trong mọi lúc.”

Thiên Chúa từng bước làm nên lịch sử

Thiên Chúa từng bước làm nên lịch sử

 Trong Thánh Lễ sáng thứ Năm, 18 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Thiên Chúa lồng vào lịch sử. Ngài giải thích rằng Chúa không bao giờ để con cái của mình cùng đường, mà thay vào đó Người chăm sóc giống như Thánh Giuse đã chăm sóc Chúa Giêsu. 

 “Lịch sử được thực hiện từng bước. Thiên Chúa làm nên lịch sử và chúng ta cũng làm nên lịch sử. Khi chúng ta thất bại, Thiên Chúa cản trở tiến trình lịch sử và theo bước bên cạnh chúng ta trong mọi lúc.” 

 Đức Thánh Cha khuyến khích các Kitô hữu tin tưởng Thiên Chúa trong mọi lúc. Ngài nói thêm rằng mọi người phải thể hiện đức tin của mình mạnh mẽ như thế nào trong những lúc khó khăn. 

 Trích bài giảng của Đức Thánh Cha 

“Và như vậy, từng bước một, Thiên Chúa đã làm nên lịch sử, chúng ta làm nên lịch sử. Và khi chúng ta thất bại, Thiên Chúa cản trở tiến trình lịch sử, và theo bước với chúng ta trong mọi lúc. Nếu điều này chúng ta không thông suốt, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được Lễ Giáng sinh! Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời! Không bao giờ! Đó là một câu chuyện tiến hành đúng lúc ‘Lạy Cha, có phải lịch sử kết thúc với câu chuyện Giáng sinh không?’ ‘Không! Chúa tiếp tục cứu chuộc chúng ta trong lịch sử. Và Người đồng hành với dân của Người.’”  

“Đó là những gì Thánh Giuse đã làm. Người mà trong thời điểm tồi tệ nhất, tăm tối nhất của cuộc đời mình, bao vấn nạn chồng chất trên mình tự gánh. Và ngài chấp nhận lỗi lầm theo sự đánh giá của người khác để bảo vệ nàng dâu của mình. Một nhà phân tâm học có lẽ có thể nói rằng giấc mơ này của Thánh Giuse là sự ngưng tụ của phiền muộn lo âu, tìm cách được thể hiện … kệ họ muốn nói gì thì nói. Thế nhưng Thánh Giuse đã làm gì? Sau khi tỉnh giấc mơ, Ngài chấp nhận Maria là nàng dâu của mình. ‘Tôi không hiểu, nhưng Chúa nói với tôi và nói rằng nàng sẽ hạ sinh một con trai, người mà sẽ xuất hiện là con trai của tôi!’” 

“Đó là Thiên Chúa cùng đi với chúng ta, Thiên Chúa làm nên lịch sử, Thiên Chúa đặt chúng ta vào thử nghiệm và Thiên Chúa cứu vớt chúng ta trong những lúc tồi tệ nhất, bởi vì Người là Cha chúng ta. Và theo Thánh Phaolô, Người là cha của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm này của Người đồng hành với dân Người trong lịch sử, về việc thử nghiệm những người được Người lựa chọn, cũng như sự cao quí của tâm hồn họ khi họ tự chấp nhận những nỗi đau, những vấn nạn, ngay cả những lời quở trách vì lỗi lầm của chúng ta- chúng ta hãy đi về phía trước với Chúa Giêsu suốt chiều dài lịch sử.” 

 

PopeFrancis-18Dec2014-01.jpg 

PopeFrancis-18Dec2014-02.jpg

 

 Jos. Tú Nạc, NMS