Thánh tích của Thánh Gioan Bosco bị đánh cắp đã được phục hồi

Thánh tích của Thánh Gioan Bosco, đã bị đánh cắp từ nhà thờ Basili ở Castelnuova, Ý hồi đầu tháng này, đã được tìm lại được.

st-john-bosco.jpg

Cảnh sát đã bắt một người đàn ông mà họ tin rằng đã lấy Thánh tích từ nơi phía sau bàn thờ trong nhà thờ được xây dựng trên nơi ra đời của Thánh Gioan Bosco. Người đàn ông này dường như muốn bán hộp đựng thánh tích vì lợi nhuận.

Thánh Tích – một phần bộ não của ngài, đựng trong một cái bình nhỏ – đã được đặt lại vị rí cũ ở nhà thờ.

(Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn,

thanhlinh.net 16.06.2017)