Hình Lễ kính Thánh Gia Thất và kỷ niệm hôn phối

Tại Thánh đường Giáo xứ Tân Định vào lúc 17 giờ 30′ ngày 29/12/2013 Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh (Chánh sở G.x Tân Định) đã Chủ tế Thánh lễ đồng tế nhân ngày lễ kính Thánh Gia Thất và cũng là ngày kỷ niệm Hôn phối của các gia đình trong Giáo xứ.

Xin Click vào đây để xem hình