Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIX Thuờng niên năm C

 

Ngày16 tháng 10 năm 2016
PHÚC ÂM:   Lc  18, 1-8
“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”.

Suy niệm
Cầu nguyện không hề là việc dễ dàng. Chúa Giêsu chính là gương mẫu cho chúng ta về cầu nguyện. Ngài chỉ dạy chúng ta kinh nghiệm về việc cầu nguyện: cầu nguyện từ những việc cụ thể trong đời sống.
Cầu nguyện phải kiên trì, nhẫn nại. Như khi bắt đầu học một môn thể thao, chúng ta phải cố gắng tập luyện, chịu nhức nhối các cơ bắp thế nào, thì cầu nguyện cũng thế: thời gian đầu mới cầu nguyện, chúng ta khó tập trung, khó giữ thinh lặng, khó đi vào nội tâm với Thiên Chúa; ta cảm giác như mất thời gian hay cảm thấy mình đang vùng vẫy trong đêm tối. Sau thời gian tập luyện, chúng ta sẽ không còn thấy mệt mỏi mà có thể thinh lặng được và cảm giác thời gian quá dài cũng không còn nữa.
Trong đời sống tôn giáo, cầu nguyện là một hoạt động không thể thiếu, bởi cầu nguyện chính là lúc con người đối thoại thân tình với Đấng Tạo Hoá, với Cha yêu thương. Khi cầu nguyện, chúng ta đơn sơ thưa chuyện với Ngài, nói với Ngài rằng chúng ta yêu Ngài, chúng ta muốn ở gần với Ngài, và muốn trở nên thân tình với Ngài. Khi đưa ra dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ phải kiên trì trong cầu nguyện. Kiên trì là một thách đố của thời đại “đầy tính toán” của ngày hôm nay: khi chưa đi vào mối tương quan mật thiết với Chúa, người ta coi cầu nguyện là mất thời gian, không sinh ra mối lợi nhuận nào.
 

Sứ điệp
“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”, vì thế, chúng ta đừng nản chí khi cầu nguyện. Chúa Giêsu không những kể dụ ngôn, mà Ngài còn giải thích và đưa chúng ta đến đích điểm của Lòng Chúa công bằng, xót thương: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?”
Bạn hãy bắt đầu cầu nguyện, gia tăng việc cầu nguyện. Không chỉ cầu nguyện riêng, bạn hãy cầu nguyện cùng với gia đình của mình, nhóm bạn của mình, vì Chúa nói: “Khi anh em họp lại để cầu nguyện, thì Thày ở giữa anh em.”
Nguồn: Tin Mừng Chúa nhật số 11 (tháng 10.2016)
Xem Video clip
 

Thánh Kinh bằng tiếng Việt


 


 


 


 


 


 


 


 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh