Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIX Thường niên năm B

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2015
Phúc Âm Mc 10, 35-45
” Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ”

Chúa Giêsu luôn nêu gương cho các môn đệ bài học khiêm tốn, bài học phục vụ và tuân phục ý Chúa Cha. Nhân việc hai môn đệ Giacôbê và Gioan muốn có chỗ danh dự trong vương quốc của Chúa, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ và nhân loại về cách thức làm lớn theo cái nhìn mới của Ngài. Con đường làm lớn, theo Chúa Giêsu, là con đường phục vụ. Đây là cái nhìn hoàn toàn mới của Chúa Giêsu vì vào thời Chúa sống, những người làm lớn là những người thống trị, những người cầm đầu những người khác.Đối với Chúa Giêsu, người lớn nhất lại là người bé, là người phục vụ cho hết mọi người. Chính Chúa Giêsu khi được Chúa Cha sai tới trần gian đã không đòi quyền thống trị, cầm đầu cầm cổ người khác mà đến để hầu hạ, đến để phục vụ. Theo cái nhìn của Chúa Giêsu thì điều duy nhất phải có, phải hành động là qui tụ mọi người, giới thiệu Nước Trời, đem ơn cứu độ và xây dựng cộng đoàn huynh đệ, bác ái.Các môn đệ Chúa không thể đi con đường nào khác   mà môn đệ phải sống như Chúa, phải làm như Chúa đã làm. Làm môn đệ có nghĩa là phục vụ. Giáo Hội do Chúa thiết lập cũng phải sống như Ngài và chỉ có một điều duy nhất: vương quyền Chúa hứa cho Giacôbê, Gioan và các môn đệ là hãy yêu thương như Ngài, uống chén đắng và hy sinh mạng sống (Ga 15, 13) vì anh em, vì nhân loại mình yêu mến như Chúa Giêsu đã thực hiện trong cuộc sống để cứu độ mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh