Giao thừa

Tháng Hai 17, 2015 Admin 0

Phúc thay…     GIAO THỪA Lời Chúa:   Mt 5,1-10 1 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc […]

Không có ảnh

Giao thừa

Tháng Hai 16, 2015 Admin 0

Năm, bốn, ba, hai, một… Trong suốt 365 ngày của năm vừa qua, có biết bao nhiêu khoảnh khắc trôi đi, nhưng ít khi nào […]