Số lượng người Công Giáo tăng mạnh

Dân số thể giới có khoảng 7 tỷ người trong đó người Công Giáo chiếm hơn 1,2 tỷ. Theo thống kê mới nhất của Bộ Truyền Giáo Giáo Hoàng về xã hội thì số lượng người Công Giáo ở Châu Mỹ và Châu Á đang có chiều hướng tăng mạnh.  Đặc biệt, con số linh mục cũng đang gia tăng. Hiện nay trên toàn thế giới có 414313 linh mục. Đồng thời Giáo Hội Công Giáo cũng đang rất phát triển trong lĩnh vực giáo dục, y tế và các tổ chức từ thiện. Sau đây là nội dung của đoạn video này: