Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Tư tuần 23 TN

 

Lc 7,31-35

Lời Chúa:

“Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than” (Lc 7,32).

Câu chuyện minh hoạ:

Nasruddin được làm tể tướng cho nhà vua. Ngày kia, trong khi lang thang đi qua cung điện, lần đầu tiên trong đời, ông đã nhìn thấy các con chim ưng của vua. Nói đúng ra, trước giờ ông chưa bao giờ thấy một con chim ưng như vậy. Thế là ông lấy kéo mà tỉa vuốt, tỉa cánh và mỏ chim ưng. Ông bảo chim:

– Đó giờ đây mày mới có dáng vóc một con bồ câu đàng hoàng, chủ của mày đã bỏ bê mày.

Suy niệm:

Chúa Giêsu phê phán thái độ cứng lòng tin của các luật sĩ, biệt phái trước những lời rao giảng của các ngôn sứ, của Gioan tiền hô, và nhất là của chính Ngài.

Dựa vào Kinh Thánh chúng ta biết, Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu mang hai đường lối khác nhau: một đàng là khổ chế, không ăn uống để tỏ tâm tình thống hối; một đàng cùng ăn uống với những người tội lỗi và người thu thuế để tỏ tình thương cứu độ; nhưng đều cùng một hướng đến là loan báo thời cứu độ đã đến. Thế nhưng những người luật sĩ và biệt phái không tin, không đón nhận lời rao giảng của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn có niềm tin vững vàng vào Chúa, để dù gặp hoàn cảnh nào, khó khăn nào đi nữa, chúng con luôn tin Chúa và theo Chúa đến cùng. Amen.

Têrêsa Mai An