Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên

THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Cung hiến thánh đường Latêranô

Ga 2,13-22

Lời Chúa:

“Người lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi Đền Thờ,…” (Ga 2,15)

Câu chuyện minh họa:

Ngày kia, có một thanh niên đến thưa với Thầy ẩn sĩ Sisot:

– Thưa Thầy, xin Thầy cho con một lời chỉ giáo.

– Con muốn gì? cứ nói!

– Thưa Thầy, con phải làm gì ? Con mới phạm một tội tầy đình và thật ghê gớm.

Nói xong, chàng thanh niên khóc nức nở. Thầy Sisot thản nhiên trả lời: “Nếu như thế thì hãy chỗi dậy đi”.

Chàng thanh niên lắc đầu: “Con đã cố gắng chỗi dậy nhưng lại sa ngã và phạm đi phạm lại, con phải chỗi dậy bao nhiêu lần nữa?”

Thầy Sisot cương quyết: “Con phải chỗi dậy sau mỗi một lần sa ngã cho đến khi nào Chúa gọi con ra khỏi thế gian này”

Suy niệm:

Mỗi con người Chúa dựng nên, đều được Chúa tháp vào một lương tâm để phân biệt điều tốt, điều dữ. Vì vậy, tâm hồn mỗi người là đền thờ của Chúa, chúng ta cần phải can đảm và quyết liệt chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ và tránh xa dịp tội, để giữ mãi tâm hồn trong sáng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Còn khi chúng ta đã phạm tội, thì chúng ta cũng đừng thất vọng, mà hãy đứng lên, rút kinh nghiệm, và sửa sai sau mỗi lần vấp ngã. Có như thế chúng ta mới làm cho ngôi đền thờ chúng ta xứng đáng để Chúa cư ngụ.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã có những hành vi mạnh mẽ để bảo vệ ngôi đền thờ của Chúa khỏi ô uế, xin cho chúng con cũng mạnh mẽ loại trừ những gì cản bước tiến chúng con đến với Chúa, và nhất là luôn giữ cho tâm hồn trong sạch mà phụng thờ Chúa trong mọi sự.

Têrêsa Mai An