Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Hai tuần 3 Mùa Thường Niê

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục

Lc 10,1-9

 

Lời Chúa:

“Chúa chỉ định 72 người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.” (Lc 10,1)

Câu chuyện minh họa:

Một triết gia Ấn Độ đã nhìn lại quãng đời đi của mình như sau: Lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất mà tôi dâng lên Thượng Đế là: Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để thay đổi thế giới.

Đến tuổi trung niên, tôi mới nhận thấy rằng một nửa đời tôi đã qua đi mà tôi chưa thay đổi được một người nào. Lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Thượng Đế: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được biến cải tất cả những người con đã gặp gỡ hằng ngày, nhất là gia đình con, bạn bè con. Làm được như thế là con mãn nguyện rồi.

Nhưng giờ đây, cuộc đời đã về chiều, tôi mới nhận thức rằng tôi đã khờ dại biết bao: làm sao biến đổi cuộc đời người khác khi ta chưa biến đổi được bản thân ta. Thế nên giờ này, tôi chỉ còn biết cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được thay đổi chính con.

Suy niệm:

Người môn đệ của Chúa khi thi hành sứ vụ cần phải cải thiện chính bản thân mình, thay đổi chính mình thì mới có sức thuyết phục người khác. Mỗi người khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là đã được thông chia sứ mạng loan báo Tin Mừng. Sứ mạng này tùy hoàn cảnh của mỗi người mà có cách thi hành khác nhau. Tin mừng có thể được loan báo trong cách sống, trong công việc, trong cách phục vụ…

Lạy Chúa, xin giúp con biết dùng chính đời sống mình mà loan báo Tin Mừng Nước Chúa.

Têrêsa Mai An