Phút lắng đọng Lời Chúa: Thứ Ba tuần 23 TN

  

Lời Chúa:

Đức Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện. Người đã chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ” (Lc 6,12).

Câu chuyện minh hoạ:

Một mẩu chuyện của một người Phi châu kể lại rằng: Một người Ả Rập sống ở sa mạc có thói quen mằn sát xuống đất, úp tai lên cát từng giờ lâu. Có người hỏi tại sao làm thế. Anh ta giải thích như sau: “Tôi nghe sa mạc khóc, vì nó rất muốn được làm một mảnh vườn xinh tươi.”

Sa mạc mong mỏi được trở thành mảnh vườn xinh tươi. Cũng thế, tâm hồn con người luôn mong ước điều thiện hảo. Điều thiện hảo chỉ có được khi con người biết nỗ lực hành động theo thánh ý Chúa, sống kết hiệp với ngài bằng đời sống cầu nguyện.

Suy niệm:

Thật thế, Tin Mừng thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn gọi 12 Tông đồ, để Người sai các ông đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Tước hiệu Tông đồ vừa chỉ các ngài lệ thuộc vào Chúa Kitô, vừa chỉ vai trò sứ giả của các ngài. Nên vai trò sứ giả của các Tông đồ chỉ hoàn thành khi được liên kết với Chúa Kitô, Thầy chí thánh.

Lạy Chúa, khi chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng con cũng được mời gọi tiếp nối công cuộc rao giảng Tin Mừng Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa giúp chúng con biết luôn liên kết với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, để cuộc đời chúng con luôn biểu hiện sự hiện diện của Chúa, nhờ đó mọi người nhận ra Chúa nơi chúng con. Amen.

Têrêsa Mai An