Phá thai và toan tính tự tử cản trở chịu chức thánh

VATICAN. Thực hiện hoặc cộng tác vào việc phá thai có hiệu quả hoặc toan tính tự tử tiếp tục là điều bất hợp luật cản trở sự chịu chức thánh, mặc dù đương sự không phải là người Công Giáo khi thực hiện những điều đó.

 

Trên đây là nội dung giải thích chính thức của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật được công bố hôm 15-9-2016 và được ĐTC Phanxicô phê chuẩn trước đó.

 Giáo luật hiện hành, điều số 1041, liệt kê những người bất hợp luật không được chịu chức thánh nếu không được chuẩn chước, đó là ”người đã phạm tội sát nhân hoặc phá thai có hiệu quả và những người tích cực cộng tác vào các tội đó” (n.4), cũng vậy ”người đã chủ tâm hủy hoại thân thể mình hay thân thể người khác một cách nghiêm trọng hoặc người đã mưu toan tự tử” (n. 5).

 Trong thời gian qua, có thắc mắc được gửi về Tòa Thánh để hỏi xem khoản luật này có được áp dụng những người phạm các tội đó khi họ chưa phải là tín hữu Công Giáo, sau đó họ trở lại và muốn chịu chức thánh hay không. Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật trong phiến nhóm toàn thể hồi tháng 5 năm nay, đã xác định là vẫn được áp dụng cho đương sự.

 Đức Cha Juan Ignacio Arrieta, Tổng thư ký của hội đồng này, giải thích rằng tội của đương sự được tha nếu thống hối, nhưng sự kiện ấy vẫn là một dấu hiệu báo động, vì thế cần có sự can thiệp đặc biệt, sự chuẩn chước của GM trước khi đương sự có thể được chịu chức thánh. Sự dè dặt này nhắm mục đích bảo vệ sự thánh thiêng của chức thánh và cộng đồng tín hữu Công Giáo mà đương sự sẽ phục vụ (SD, CNS 14-9-2016)

 G. Trần Đức Anh OP