Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình – Ngày thứ bảy

 

 
WHĐ (15.10.2014) – Theo chương trình đã định, Thượng Hội đồng ngoại thường về gia đình (THĐ) đã dành trọn ngày 14-10 đê các nghị phụ tiếp tục thảo luận, đi sâu vào các nội dung văn kiện Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris), đặc biệt nội dung được trình bày trong Bản Tường trình đúc kết thảo luận (Relatio post disceptationem), tóm lược các ý kiến được phát biểu trong 10 phiên họp khoáng đại của giai đoạn một.
 
Trưa 14-10, trong cuộc họp báo thường lệ, cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, đã công bố Thông báo của Đức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký THĐ.
 
Thông báo này nhằm khẳng định mục đích và ý nghĩa của việc soạn thảo Bản Tường trình đúc kết thảo luận, trước những ý kiến và phản ứng đa chiều trong dư luận sau khi ĐHY Péter Erdő, Tổng tường trình viên  công bố Bản Tường trình này tại phiên họp khoáng đại XI (x. bản tin của WHĐ: 
Thông báo viết:
 
“Sau khi công bố bản Bản Tường trình đúc kết thảo luận, đã có những phản ứng và tranh luận, gán cho văn kiện này những tính chất không đúng với bản chất của nó. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nhắc lại đây là một văn kiện làm việc, tóm tắt những phát biểu và thảo luận trong tuần làm việc đầu tiên, và hiện đang được các thành viênThượng Hội đồng sử dụng để thảo luận tại các nhóm, phù hợp với những quy định của Thượng Hội đồng.
 
Kết quả làm việc của các nhóm sẽ được trình bày tại Phiên họp khoáng đại vào sáng thứ Năm tới”.

 

Thành Thi