Nhà thờ ở California đưa đơn kiện chống việc bắt buộc tài trợ phá thai trong Chương Trình Y Tế

( CNSNews.com ) – Ba nhà thờ ở California hôm Thứ Sáu đã đệ đơn kiện chống lại Phòng Quản lý Chăm sóc Sức khỏe ( DMHC ) của California như là một phần của cuộc chiến chống lại sự phân loại của DMHC năm ngoái về phá thai do bà mẹ yêu cầu (gọi là phá thai tự chọn) như một “dịch vụ y tế cơ bản , ” bắt buộc bảo hiểm phá thai ở tất cả các chương trình chăm sóc y tế tiểu bang không có miễn trừ tôn giáo.
.
Phòng DMHC của California đã viết trong một văn thư vào tháng tám 2014 gởi đến bảy công ty bảo hiểm yêu cầu phải bao gồm việc phá thai tự chọn trong chương trình sức khỏe của họ mà không có ngoại lệ . Văn thư được gởi ra vì có sự khiếu nại sau khi Trường Đại Học Santa Clara và Loyola Marymount loại bỏ sự phá thai tự chọn đối với chương trình bảo hiểm của các nhân viên của họ vì lý do tôn giáo.Văn thư viện dẫn Hiến pháp California và Luật Kế Hoạch Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Knox – Keene 1975, trong đó “đòi hỏi việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản ” là việc hợp lý cũng như việc bắt buộc thực hiện phá thai.

Hiệp Hội Bảo vệ Tự do ( ADF ) đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hạt Hoa Kỳ cho các quận ở phía Đông của California , thay mặt cho nhà thờ Foothill ở Glendora, Calvary Chapel Chino Hills ở Chino , và The Shepherd of the Hills ở Porter Ranch.

Các nhà thờ đang kiện Michelle Rouillard , giám đốc của phòng DMHC , người đã ban hành văn thư , và đang tìm kiếm biện pháp ngăn chặn cũng như quyết định của tòa chống lại sự bắt buộc thực hiện phá thai.

Các vụ kiện ghi nhận rằng các nhà thờ đã đang tìm kiếm một cách để “cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên của họ mà không bao gồm chi phí phải trả cho việc phá thai , ” vì họ tin rằng “phá thai là giết chết một con người vô tội.”

” Bởi vì không có sự miễn trừ trong việc bắt buộc thực hiện phá thai , chương trình bảo hiểm y tế của nhóm nguyên đơn đã bị thay đổi, nó bao gồm cả việc bảo hiểm phá thai tự chọn mà không được phép của họ cũng như không màng tới sự phản đối của họ , ” các vụ kiện chỉ ra như vậy.

Vụ kiện cũng cáo buộc là Phòng DMHC ” nhận ra rằng các nguyên đơn và những người khác đã thực sự trung thành với niềm tin tôn giáo của mình về chống lại việc trả tiền cho hoặc cung cấp bảo hiểm cho phá thai , ” thế mà Phòng DMHC vẫn còn ” khuyến khích các công ty bảo hiểm che giấu những thay đổi này bằng cách thông báo cho họ rằng họ có thể ” bỏ qua bất cứ văn bản nào trong chương trình bảo hiểm sức khỏe mà nó đề cập tới việc bảo hiểm thực hiện phá thai.”

Vào đầu năm ngoái , ADF đệ đơn khiếu nại trực tiếp với Phòng DMHC , cho rằng việc bắt buộc thực hiện phá thai của Phòng này là vi phạm luật liên bang , cụ thể là Tu chính án Hyde – Weldon trong đó “cấm các cơ quan chính phủ nhận tài trợ liên bang phân biệt đối xử đối với những người từ chối tham gia vào việc phá thai hay bảo hiểm cho việc phá thai.”

ADF và Hội Bảo Vệ Luật Pháp Trong Đời Sống đã chính thức nộp đơn khiếu nại với Sở Phục Vụ Nhân Viên và Sức Khỏe Hoa Kỳ chống lại Phòng DMHC vào tháng Mười năm 2014. Tuy nhiên , vụ kiện cho biết rằng : ” Cho đến nay , Sở Phục Vụ Nhân Viên và Sức Khỏe Hoa Kỳ và Phòng Dân Quyền đã không cho biết liệu họ có ý định thực thi các sửa đổi Hyde – Weldon , dẫn đến việc nguyên đơn đệ trình vụ kiện này hay không .”

” Phá thai tự chọn không phải là một phần của ‘ chăm sóc y tế cơ bản ,” Jeremiah Galus, luật sư tố tụng nhân sự của ADF đã nói rằng ” Họ không có quyền buộc các nhà thờ phải cung cấp bảo hiểm y tế khi mà các dịch vụ ấy hỗ trợ cho việc giết người trái với niềm tin của nhà thờ. Chúng tôi hy vọng tòa án sẽ yêu cầu California thi hành theo Hiến Pháp và tôn trọng các quyền tự do cơ bản của các nhà thờ này.

” Bởi vì Obamacare đòi hỏi bảo hiểm y tế , và California đòi bảo hiểm phá thai trong bất kỳ chương trình bảo hiểm y tế , các nhà thờ này đang thực sự không có cách nào khác để chọn là trả tiền cho việc phá thai, ” Galus giải thích.

“Thật là vô lý! ” ông nói thêm , “chính phủ không đòi hỏi các nhà thờ California trả tiền bảo hiểm ngừa thai lại đòi họ phải trả tiền bảo hiểm phá thai tự chọn . California không nên buộc nhà thờ phải lựa chọn giữa những xác tín sâu xa nhất của họ và luật bắt buộc thi hành phá thai, một đòi buộc bất hợp pháp và không cần thiết của chính phủ.”

Giuse Thẩm Nguyễn

Nguồn tin: vietcatholic