Nhà nguyện kính thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu ở Campuchia

Nông pênh – Có một sức sống mãnh liệt trong cộng đoàn Công giáo Capuchia. Hôm 18/02, sau khi nhà thờ thánh Phêrô ở Pot hon được thánh hiến, Đức cha Olivier Schmitthaeusler, giám quản tông tòa Nông Pênh đã thông báo việc làm phép nhà nguyện dâng kính Thánh Têrêsa Hài đồng và trung tâm mục vụ ở Preykbas, vùng Takeo. Nhà nguyện được thánh hiến và khánh thành ngày 25/02.

CambodiaĐức cha Schmitthaeusler cho hãng tin Fides biết, cộng đoàn Preykbas là một cộng đoàn Kitô trẻ của phủ doãn Nông pênh, được thành lập năm 2012 với 14 tín hữu đầu tiên. Đức tin Công giáo phát triển ở Takeo cách đây nhiều năm, bắt đầu với sự hiện diện của một tín hữu duy nhất, Paul Chaeng, ở giáo xứ Đức Mẹ cười. Vào năm 2002, cộng đoàn có cha xứ địa phương là Đức cha Schmitthaeusler bây giờ. Qua 15 năm, cộng đoàn đã lớn mạnh và phát triển nhiều: có 8 cộng đoàn mới ở tỉnh Takeo mà Preykbas là một trong số này. Cộng đoàn ở Takeo cũng vui mừng đón nhận 70 tân tòng vào dịp lễ Phục sinh. Trong toàn phủ doãn Tông tòa Nông pênh có tất cả 144 dự tòng, đến từ 9 vùng mục vụ của phủ doãn, sẽ được rửa tội vào lễ Phục sinh.

Đức cha kể lại, cộng đoàn được sinh ra sau khi gặp Paul Cheang ở làng Preykbas. Từ năm 2009, mỗi Chúa nhật, Paul Chaeng dạy giáo lý cho vài người trẻ. Năm 2010, Đức cha Olivier đã mua một khu đất để xây dựng trung tâm mục vụ của giáo phận. Nhờ sự giúp đỡ từ Thái lan, trên mảnh đất 3 mẫu tây này có 3 nhà nhỏ, một trường mẫu giáo và một nhà nguyện nhỏ kính thánh Têrêsa. Ngôi nhà nguyện đầu tiên được xây bằng bùn và tranh. Đức cha nói: “Nó là dấu chỉ sống động của sự hiện diện của Thiên Chúa ở cạnh núi Chisor, được gọi là ánh sáng cho những người đói khát hòa bình và công lý.

Nhà nguyện cũng có thánh tích của Mẹ Têrêsa Calcutta, được dặt ở bàn thờ để giúp các tín hữu có lòng thương xót như Cha trên trời.

Trung tâm mục vụ có thể chứa 50 người và được dùng như nhà tĩnh tâm, huấn luyện và nghỉ ngơi.

(Hồng Thủy, RadioVaticana 02.03.2017/
Agenzia Fides 02/03/2017)