Một trẻ vị thành niên Mỹ muốn ám sát Đức Giáo hoàng năm 2015, Nhân danh Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Ngày thứ hai 3 tháng 4-2017, một trẻ vị thành niên Mỹ bị kết vào tội âm mưu ám sát Đức Giáo hoàng trong chuyến đi Mỹ của ngài năm 2015. Ông Colon đã nhân danh Nhà nước Hồi giáo tự xưng để hành động.
Một trẻ vị thành niên Mỹ muốn ám sát Đức Giáo hoàng năm 2015, Nhân danh Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Santos Colon, 17 tuổi, người gốc tiểu bang New Jersey đã tìm cách thuê một người bắn tỉa để bắn vào Đức Giáo hoàng và mở kíp nổ trong ngày Đức Giáo hoàng cử hành thánh lễ ở Philadelphia, 27 tháng 9-2015, ngày kết thúc Đại hội Thế giới về Gia đình.

Nhưng ông Colon đã chọn một nhân viên Tình báo Mỹ (FBI) mà không biết và đã bị bắt 12 ngày trước ngày dự trù mở các cuộc tấn công này.

Ông đã nhận tội âm mưu hỗ trợ vật chất cho một tổ chức “khủng bố”. Ông có thể bị 15 năm tù. Ông Colon âm mưu tổ chức các cuộc tấn công này để ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng và cho biết ông cũng dùng tên Ahmad Shakoor. Nhưng bộ Tư Pháp không tiết lộ các chi tiết về cách mà ông Colon chú ý đến nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng và làm thế nào ông liên lạc với họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Nguồn tin: Phanxico