Một phút với Lời

Một phút với Lời

 Thứ Bảy, ngày 31/01/2015 (Mc 4, 35-41)

                                                              
Đời con là thuyền nhỏ
Lênh đênh trên biển khơi
Mỗi khi biển nổi sóng
Niềm tin con lạc trôi 
Âm thầm và lặng lẽ
Một lời “Sao nhát thế?”
Cho con bừng tỉnh thức.
Thầy ở “đàng lái” rồi.
 
Ghi nhớ
 
“Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”
 
Suy niệm
 

Lời chất vấn của Đức Giêsu trên đây, còn pha lẫn sự trách móc. Không trách sao được. Các môn đệ được đi theo, nghe lời Thầy dạy như một Đấng có uy quyền, được chứng kiến  những phép lạ Chúa làm. Nhiều lần trước khi làm phép lạ, Đức Giêsu đã nhắc nhở các hối nhân “chỉ cần tin thôi”. Nhưng hôm nay, đến lượt các ông Ngài đã phải nặng lời trách: “Sao nhát thế!”.
 
Sóng biển tượng trưng cho những mãnh lực chống đối Thiên Chúa. Thì hôm nay trước mặt các môn đệ, Đức Giêsu chứng tỏ uy quyền của Ngài trên chúng, khi Ngài ngăm đe thì cả gió và sóng biển cũng phải “tuân lệnh”.

 
Thực hành Lời Chúa 
 
Tự kiểm điểm, chất vấn chính mình. Những lúc gặp thử thách, bất đồng trong cuộc sống, tôi đã đón nhận với thái độ nào?
 
Cầu nguyện 
 
Lạy Chúa, 
lời trách móc các môn đệ hôm nay, 
cũng đang đánh động cho chính con. 
Vì đức tin của con cũng còn non yếu quá!
 
Xin cho “Sao nhát thế!” 
luôn sống trong tâm hồn con. 
Để lời nhắc nhở của Ngài 
sẽ tiếp thêm cho con sức mạnh 
mỗi lần thuyền đời con gặp thử thách. Amen.
 
Nt. Scholastica, Dòng Đaminh Bùi Chu