Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên

Được sạch

 
 
Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mt 8,1-4

1 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. 2 Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. 3 Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. 4 Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch.” (Mt 8,2)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Bài Phúc Âm nói đến việc Chúa Giêsu làm phép lạ chữa một người cùi.

Thời đó, cùi bị coi là chứng bệnh nan y. Nhưng Chúa Giêsu đã chữa người này một cách rất dễ dàng: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi.”

Người ta coi người cùi là hạng người ô uế, kẻ nào chạm tới người cùi cũng bị lây ô uế. Nhưng Chúa Giêsu đã dám đưa tay chạm tới người cùi này.

Đã giúp thì giúp cho trót. Chúa Giêsu chẳng những chạm tới anh ta mà còn làm cho anh ta hết bệnh. Ngài còn nhắc anh đi trình diện tư tế và dâng lễ vật để được xác nhận mình khỏi bệnh.

“Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

Biết gì? (a) Biết nạn nhân đã khỏi bệnh cùi. (b) Chúa Giêsu cũng nhắn một sứ điệp đến các tư tế: nếu họ nhớ tới những lời các tiên tri thì khi thấy người cùi này được Ngài chữa khỏi bệnh thì họ sẽ biết Ngài chính là Đấng Messia.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. “Đám đông dân chúng theo Người”: Các nhà nghiên cứu Thánh Kinh gọi giai đoạn này là “Mùa xuân Galilê”, Chúa Giêsu được người ta ngưỡng mộ và đi theo rất đông. Nhưng chẳng bao lâu Ngài sẽ tới “Mùa Thu” rồi “Mùa đông Giêrusalem”, người ta lần lượt bỏ Chúa, thậm chí quay trở lại chống Ngài và đòi Ngài phải chết. Tình cảm hay cảm xúc chỉ là lửa rơm, bạo phát bạo tàn. Chỉ có đức tin mới trung kiên bền vững.

Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa tình cảm và cảm xúc sốt sắng của con hôm nay. Con cám ơn Chúa đã an ủi con bằng những cảm xúc êm dịu này. Nhưng con xin Chúa biến những cảm xúc này thành đức tin, để giả như sau này có lúc nào đó con không còn cảm thấy sốt sắng nữa thì con vẫn một niềm trung kiên với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

2. Ngày nay bệnh cùi không còn là một chứng nan y bất trị. Nhưng vẫn còn nhiều loại “người cùi” kiểu khác bị người ta ghê tởn tránh xa, chẳng hạn những người dơ dáy, hôi hám, những người mang cá tính bị người khác ghét bỏ, những người lỡ mang tai tiếng khiến người ta không dám tiếp xúc vì bị sợ vạ lây. Xin Chúa cũng giúp con có cam đảm “giơ tay ra chạm đến” những người ấy.

3. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. (Mt 8,2)

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Sứ điệp từ Thánh Thể của Chúa gởi cho trần thế chính là tình yêu. Chúa đã sống trọn một cuộc đời trong yêu thương và phục vụ. Ngày nay, qua bí tích Thánh Thể, Chúa lại tiếp tục dâng hiến cuộc đời mình để nuôi dưỡng chúng con. Chúng con xin tri ân tình yêu cao vời mà Chúa đã dành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, tình yêu của Chúa luôn dành cho hết mọi người. Chúa không phân loại hạng người. Chúa không kỳ thị bất cứ ai. Chúa luôn thi ân cho kẻ lành người dữ. Chúa chúc phúc cho từng người chúng con. Xin giúp chúng con biết sống như Chúa. Xin loại trừ nơi chúng con những cái nhìn thành kiến, thiên vị. Xin cho chúng con đừng nhìn anh em mình với cái nhìn khinh khi, xem thường, nhưng luôn tôn trọng và đối xử tốt với hết mọi người.

Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành tâm hồn bất toại và con tim chai đá của chúng con, để chúng con biết sống cho Chúa và cho tha nhân. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)